You are currently viewing Wielowyznaniowa Mozaika Poznania: Kościoły Chrześcijańskie Miasta

Wielowyznaniowa Mozaika Poznania: Kościoły Chrześcijańskie Miasta

Poznań, miasto o bogatej historii i kulturze, stanowi wyjątkowe miejsce spotkań różnorodnych
tradycji i wspólnot. Wśród zabytkowych ulic i nowoczesnych budowli znajduje się wiele świątyń,
które są świadectwem wielowyznaniowego charakteru tego miejsca. Kościoły różnych denominacji
chrześcijańskich w Poznaniu są nie tylko obiektami sakralnymi, ale również kulturalnymi,
odzwierciedlającymi historię i ducha miasta. W niniejszym artykule przybliżymy najważniejsze z nich.
Nie będziemy zajmować się różnicami w doktrynie ani historią. Opiszemy tylko lokalizacje, a
zainteresowanych odsyłamy do stron internetowych.
Na początek świątynie protestanckie:

Kościół Ewangelicko-Augsburski (luterański). https://poznan.luteranie.pl/
Mieści się przy ul. Obozowej 5, przy parku im. Gustawa Manitiusa, pastora zamordowanego przez
Niemców we Forcie VII.

Ewangeliczny Zbór Reformowany( kalwiński). https://reformowanypoznan.org/
ul. Grunwaldzka 48

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny. https://www.metodysci-poznan.org/
ul. Ogrodowa 6

Kościół Chrześcijan Baptystów. http://baptysci.poznan.pl/
ul. Grunwaldzka 53

Kościół Zielonoświątkowy. https://kzpoznan.pl/cich/
ul. Piątkowska 167

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. https://poznan.adwentysci.org/
ul. Zeylanda 11

Religijne Towarzystwo Przyjaciół (kwakrzy). https://poznan.kwakrzy.org/
ul. Grunwaldzka 37A

To tylko najważniejsze z kilkunastu protestanckich świątyń w Poznaniu.
W następnym odcinku przedstawimy siedziby katolickich związków wyznaniowych niezwiązanych z
obrządkiem łacińskim.

Dodaj komentarz