Ratusz Poznań

Ratusz Poznański

Symbol Poznania, razem z Koziołkami przedstawiany na większości zdjęć z Poznania.

Nazywany najpiękniejszym renesansowym ratuszem na północ od Alp.

Już krótko po lokacji miasta w 1253 roku istniał w tym miejscu murowany, gotycki budynek.

Po wielkim pożarze w 1536 roku, który strawił pół miasta podjęto decyzję o budowie nowej siedziby rajców, w najmodniejszym wówczas renesansowym stylu.

Do tej pracy zaangażowano znanego szwajcarskiego architekta Giovanni Batistę Quadro.

W ciągu kilku następnych lat zaprojektował on i wybudował nowoczesny gmach w kształcie, który znamy dzisiaj.

W czasach stanisławowskich podciągnięto wieżę z klasycystycznym hełmem i dodano zegar, dar Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Zniszczony podczas II wojny światowej został odbudowany pod kierownictwem Rogera Sławskiego.

Fasada Ratusza, z attyką maskującą trzecie piętro i loggią arkadową na pierwszym pełna jest ozdób i symboli zmienianych na przestrzeni wieków.

Na parterze możemy podziwiać 8 cnót obywatelskich, zobrazowanych symbolami i łacińskim opisem, powyżej sentencję ostrzegającą pracujących w tym budynku, że nie mają się spodziewać żadnego innego wynagrodzenia niż to, które im się formalnie należy.

Nad reprezentacyjnymi portalami na I piętrze dwie główki: młodzieńca i starca, symbolizujące młodość i doświadczenie, które tylko razem mogą doprowadzić do prawdziwego rozwoju.

Powyżej I piętra medaliony zasłużonych w starożytności osób (m.in. Horacy czy Wergiliusz), a na końcu II piętra władcy z dynastii Piastów ( od lewej: Mieszko I i Bolesław Chrobry, Przemysł I i Przemysł II oraz Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki.

Attykę z kolei zdobi poczet królów z dynastii Jagiellonów, od Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława II Jagiełły aż po Zygmunta Augusta.

Powyżej kartusza z monogramem Stanisława Augusta Poniatowskiego i zegarem podarowanym przez niego w 1782 roku znajdują się drzwiczki Poznańskich Koziołków zamontowanych w XVI wieku jako urządzenie błazeńskie.

Pozostałe boki Ratusza są otynkowane techniką sgrafitto, tzn najpierw kładzono ciemny tynk, na niego jasny i rylcem wyrzeźbione fugi stwarzają wrażenie budowy z bloków piaskowca.

Ściany są pełne inskrypcji łacińskich, będących osobliwą mieszanką starych polskich przysłów, fragmentów XVI-wiecznych dzieł literackich i….cytatów z Konstytucji PRL.

Obecnie Ratusz jest siedzibą Muzeum Historii miasta Poznania, chwilowo(na czas remontu Starego Rynku) nieczynnym.