estrada poznanska

Estrada Poznańska

założona w 1954 roku do dziś jest organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych
w Poznaniu takich jak: Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator, Noc Muzeów czy
Lato z Estradą. Istotnym miejscem wydarzeń kulturalnych Estrady, jest powołana do życia w 1979
roku Scena na Pietrze, zlokalizowana przy ul. Masztalarskiej w Poznaniu. Na jej deskach występowało
wielu znakomitych aktorów jak Roman Wilhelmi czy niezapomnianych kabaretów jak Kabaret TEY.
Obecnie Scena na Pietrze prowadzi projekt „ Dzieciaki na Piętrze”- cykl przedstawień i warsztatów
dla najmłodszych.