synagoga Poznań

Dawna synagoga przy bramie Wronieckiej

W 1907 roku, na pl. Stawnym wybudowano Nową Synagogę. Miała zastąpić trzy dotychczasowe, znajdujące się przy ul. Żydowskiej, z powodu złego stanu przeznaczone do rozbiórki.

Budynek będący mieszanką stylu neoromańskiego i neomauretańskiego mieścił 1200 osób (600 mężczyzn i 600 kobiet)

1 września 1939 roku odbyło się ostatnie nabożeństwo w intencji zwycięstwa oręża polskiego.

W 1940 roku Niemcy przeznaczyli obiekt na cele magazynowe, a w 1941 otworzyli pływalnię, jako ośrodek rehabilitacyjny dla żołnierzy Wehrmachtu.

Synagoga funkcję pływalni pełniła aż do 2010 roku (!).

W 2002 roku przekazano Gminie Żydowskiej. Obecnie trwają dyskusje nad dalszymi losami budynku.

Nie ustalono jeszcze funkcji, jaką ma pełnić.