Hipolit Cegielski

Hipolit Cegielski

Z każdym miastem związane są znane postaci, które w znaczący sposób wpisały się w jego historię.
Przyjeżdżając do Poznania nie sposób nie wspomnieć o Hipolicie Cegielskim, którego życiorys idealnie
wpisałby się w scenariusz hollywoodzkiej produkcji.
Jego kariera przedsiębiorcy idealnie wpisuję się w model pracy organicznej która była bardzo popularna w
ówczesnym Poznaniu. Skromny wykładowca wyrzucony z pracy za odmowę kontroli tornistrów swoich uczniów
staje przed dylematem odnośnie swojej przyszłości.
Wybór dalszej drogi życiowej jest dla całej jego rodziny szokiem, gdyż zupełnie nie idzie w parze z posiadanym
wykształceniem. W dopiero co otwartym Bazarze zakłada sklep żelazny i rozpoczyna karierę w branży
metalowej. Z roku na rok jego biznes się rozkręca i wkrótce Cegielski otwiera fabrykę narzędzi i maszyn
rolniczych.
Rzetelność w produkcji maszyn, terminowość oraz wysoka jakość produkowanych urządzeń stawia go jako
lidera w branży i pozwala być konkurencyjnym nie tylko wśród Polaków ale i Niemców.
Do dnia dzisiejszego stawia się go jako przykład osoby, która przez swój upór i zawziętość w czasach
niesprzyjającym Polakom potrafiła wypromować polski produkt.
Poza działalnością biznesową nie sposób nie pamiętać o jego zasługach na polu społecznych przedsięwzięć w
dziedzinie edukacji, gdzie wespół z Karolem Marcinkowskim skutecznie przeciwdziałał germanizacji narodu
polskiego.
Hipolit Cegielski zmarł w 1868 roku pozostawiając po sobie świetnie prosperującą fabrykę, liczne publikacje
naukowe oraz Towarzystwo Pomocy Naukowej, którego statutowym zadaniem była pomoc stypendialna dla
zdolnej ale ubogiej młodzieży.