You are currently viewing Waga miejska

Waga miejska

Spacerując po poznańskim Starym Rynku nie sposób przejść obojętnie obok budynku Wagi Miejskiej i to nie tylko z powodu jego urody ale i historii z nim związanej.

Miejsce w którym dzisiaj mieści się Urząd Stanu Cywilnego, w średniowieczu pełniło funkcje handlowe co bezpośrednio przyczyniło się do pozycji gospodarczej miasta w Europie.

Przybywający do Poznania kupcy poddawani byli skrupulatnej kontroli i uiszczali podatek na rzecz miasta. Pan Ważnik i jego współpracownicy ważyli i obmierzali towar posługując się różnymi systemami monetarnymi średniowiecznej Europy.

Odbudowany po II wojnie budynek nawiązuje do wyglądu Wagi Miejskiej z XVI wieku, kiedy to renesansowy charakter nadał jej ówczesny naczelny architekt Poznania – Jan Babtysta di Quadro.