Poznan-zamek-cesarski

Zamek cesarski

Zamek cesarski w Poznaniu jest jednym z najbardziej niezwykłych budynków, który warto odwiedzić podczas
spaceru po Dzielnicy Cesarskiej.
Wybudowany w latach 1905-1910 według projektu Franza Schwechtena w stylu neoromańskim miał być
zamkiem rezydencjonalnym dla cesarza Wilhelma II i jednocześnie do dnia dzisiejszego jest jedną z
najmłodszych tego typu budowli w Europie.
Zakończenie I wojny światowej wymusiło zmiany w funkcji do jakiej został stworzony i zaadoptowano go do
celów dydaktycznych tworzącego się Uniwersytetu Poznańskiego a dawne apartamenty cesarskie zmieniły
gospodarza na przebywającego sporadycznie w mieście – prezydenta RP.
W 1939 roku wybucha II wojna światowa a w Poznaniu pojawiają się naziści.
Rozpoczyna się przebudowa zamku zgodnie ze wskazówkami naczelnego wodza – Adolfa Hitlera, który
pomimo zainwestowania olbrzymich środków pieniężnych w poznański zamek nigdy się w nim nie pojawił.
W tym czasie rezyduje w obiekcie namiestnik Kraju Warty – Arthur Greiser, który w 1946 roku zawiśnie na
stokach cytadeli podczas ostatniej publicznej egzekucji w Polsce.
Po zakończeniu wojny obiekt wykorzystywany jest początkowo ponownie przez uniwersytet, następnie swoją
siedzibę mają tu rajcy miejscy by ostatecznie stać się instytucją kultury.
Obecnie funkcjonuje tutaj Centrum Kultury Zamek, które poprzez wiele inicjatyw społeczno-kulturalnych trwale
zapisuje się w świadomości poznaniaków.