You are currently viewing Skwer Romana Wilhelmiego

Skwer Romana Wilhelmiego

znajduje się w Poznaniu przy zbiegu ulicy 23 lutego i ul. Masztalarskiej. Na skwerze znajduje się popiersie aktora autorstwa Romana Kosmali, odsłonięte 3 listopada 2012 roku. Naprzeciw skweru znajduje się Scena na piętrze, na której deskach Roman
Wilhelmi występował, dlatego też wzrok aktora biegnie właśnie ku temu miejscu.