Pomnik Poznańskiego Czerwca 1956

Pomnik Poznańskiego Czerwca 1956

Pomnik upamiętniający protest poznańskich robotników w czerwcu 1956 roku.

Powstał w rekordowym tempie, bo ówczesne władze robiły wszystko, by storpedować inicjatywę Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność.

Konkurs rozpisano w grudniu 1980, rozstrzygnięto w lutym 1981, a do realizacji przystąpiono w kwietniu.

Ostatecznie wybrano projekt Adama Graczyka i Włodzimierza Wojciechowskiego przedstawiający dwa krzyże, symbolizujące śmierć i zmartwychwstanie i monument orła.

Na jednym krzyżu umieszczono datę 1956, a na drugim 1968, 1970, 1976, 1980 i 1981, czyli daty innych studenckich i robotniczych protestów przeciw „władzy ludowej”.

Po prawej stronie znajdują się hasła robotniczego protestu, czyli „Za wolność, prawo i chleb”, a w 2006 roku, w 50-lecie wydarzeń dodano słowa „O Boga”

Na uroczyste odsłonięcie na pl. Mickiewicza, czyli w miejscu największej manifestacji przybyło prawie 200.000 osób.

Uroczystość odbyła się 28 czerwca 1981 roku, w 25 rocznicę wydarzeń.