You are currently viewing PLOT: Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna.

PLOT: Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna.

Stowarzyszenie założone w 2003 roku z inicjatywy Miasta Poznania, samorządów aglomeracji poznańskiej oraz najważniejszych poznańskich przedsiębiorstw związanych z turystyką.

Głównym celem PLOT jest promocja Poznania i aglomeracji poznańskiej jako miejsca atrakcyjnego turystycznie oraz wspieranie wszelkich inicjatyw związanych z
rozwojem rynku turystycznego w regionie.

Obecnie liczy ponad 60 członków.

 

 

Dodaj komentarz