You are currently viewing Zwyczaje na początek roku szkolnego w różnych zakątkach świata

Zwyczaje na początek roku szkolnego w różnych zakątkach świata

Kiedy wrzesień zbliża się wielkimi krokami, uczniowie z różnych krajów przygotowują się do powrotu do szkoły. A jak to wygląda w innych krajach? Oto tradycje i zwyczaje związane z rozpoczęciem roku szkolnego w siedmiu krajach.

**Stany Zjednoczone:**  
W USA początek roku szkolnego jest wielkim wydarzeniem nie tylko dla uczniów, ale i dla ich rodzin. Szkoły często organizują tzw. „orientation days” lub „open days”, które mają na celu pomóc uczniom w integracji oraz poznanie nauczycieli i zasad panujących w klasie. Jest to też okazja, by rodzice mogli dowiedzieć się, czego mogą się spodziewać w nadchodzącym roku szkolnym. Jednak nie tylko dorośli mają swoją rolę w tym dniu. Dzieci często przygotowują prezenty dla swoich nauczycieli jako wyraz wdzięczności i szacunku. Rok szkolny w Stanach Zjednoczonych trwa około 9 miesięcy i zazwyczaj zaczyna się między 8:00 a 8:30 rano.

**Kraje niemieckojęzyczne (Niemcy, Austria, Szwajcaria):**  
Rozpoczęcie edukacji w szkołach w krajach niemieckojęzycznych jest wyjątkowe dzięki tradycji „Schultüte” (lub w niektórych miejscach „Zuckertüte”). Jest to wielki rożek, często o długości dochodzącej do 70 cm, wypełniony słodyczami, zabawkami i przyborami szkolnymi. Jest to prezent od rodziców dla ich dzieci, mający na celu uczczenie tego ważnego momentu w ich życiu.

**Rosja:**  
1 września to dla Rosjan szczególny dzień, nazywany Dniem Wiedzy. Uczniowie w tym dniu obdarowują swoich nauczycieli kwiatami. Młodsi uczniowie, szczególnie pierwszoklasiści, doświadczają również niecodziennej tradycji – są noszeni na plecach przez starszych kolegów. Całość jest pełna radości i hałasu, a dzwonienie dzwonkami tylko potęguje świąteczną atmosferę.

**Anglia:**  
W Anglii wrzesień oznacza dla pięciolatków pierwsze kroki w świecie edukacji, który potrwa aż do szesnastego roku życia. Rok szkolny podzielony jest na trzy trymestry, z tygodniową przerwą po każdym z nich. Natomiast wakacje letnie trwają sześć pełnych tygodni.

**Francja:**  
Francuskie dzieci mają intensywny rok szkolny, uczęszczając na zajęcia aż sześć razy w tygodniu. Mają wolne tylko środy popołudniu oraz soboty. Lekcje są odpowiednio długie, a wakacje letnie trwają dwa miesiące. W trakcie roku mają także pięć krótszych ferii.

**Indie:**  
W Indiach szczególną uwagę zwraca się na Dzień Przyjęcia, czyli początek roku szkolnego. Dzieci są obsypywane prezentami, takimi jak plecaki, balony, książki czy cukierki. Dodatkowo, z racji rozpoczynającej się pory monsunowej, dzieci otrzymują kolorowe parasole.

**Japonia:**  
Dla uczniów w Japonii wrzesień nie jest początkiem, ale kontynuacją roku szkolnego. Tradycyjnie robią zdjęcia przy wejściu do szkoły i uczestniczą w uroczystej ceremonii w szkolnej sali gimnastycznej. Podczas ceremonii „nyugakushiki” witani są nowi uczniowie i ich rodzice. Ubrania również odgrywają ważną rolę, z chłopcami w mundurkach „Gakuran” i dziewczynkami w „Sailorfuku”, natomiast rodzice prezentują się w tradycyjnych strojach, takich jak kimonach.

Mam nadzieję, że ten opis pozwoli Ci lepiej zrozumieć tradycje związane z początkiem roku szkolnego w różnych częściach świata.

Dodaj komentarz