Fort-VII Poznań

Fort VII – pierwszy obóz koncentracyjny na ziemiach polskich

W miniony weekend mieliśmy okazję wziąć udział w konferencji organizowanej przez Muzeum
Martyrologii Wielkopolan Fort VII oraz Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu.
Tematem konferencji był „Lager der Blutrache” czyli Obóz Krwawej Zemsty, jak Niemcy nazywali
pierwszy na ziemiach Polski obóz koncentracyjny zlokalizowany w Forcie VII.
To miejsce kaźni tysięcy osób, których jedynym „przewinieniem” było bycie Polakiem.
Referaty wygłoszone przez p. Jacka Kaczmarka, kierownika Muzeum Martyrologii Wielkopolan i
innych pracowników Muzeum oraz p. Tomasza Cieślaka z Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu
przybliżyły nam mechanizm przerażającej w swojej precyzji eksterminacji przedstawicieli
poszczególnych grup społecznych.


To nie tylko operacja „Tanneberg”, czyli likwidacja przedstawicieli świata kultury i nauki na podstawie
przygotowywanych już od połowy lat 30-tych ubiegłego wieku list proskrypcyjnych, ale także zagłada
w komorze gazowej chorych psychicznie z zakładów leczniczych położonych na terenie Wielkopolski.
W ramach tzw operacji „T4” życie straciło kilka tysięcy pacjentów m.in. zakładów w Owińskach,
Kościanie czy Gnieźnie.
Wśród ofiar znaleźli się także powstańcy wielkopolscy, członkowie Polskiego Państwa Podziemnego,
harcerstwa czy duchowieństwa.

Dopełnieniem części prelekcyjnej było zwiedzanie stałej ekspozycji.
To wstrząsający obraz okrucieństwa i zbrodni dokonanej przez hitlerowskich oprawców i tak
naprawdę do dzisiaj nie rozliczonej i ukaranej.
Żaden opis nie odda grozy tego miejsca, dlatego zachęcamy do odwiedzin, choćby po to, by złożyć
hołd Wielkopolanom zamordowanym przez niemieckiego okupanta.

Fort VII zanim został miejscem męczeństwa tysięcy Polaków pełnił funkcję jednego z najważniejszych
elementów Festung Posen, czyli zbudowanego w latach 70-tych i 80-tych XIX wieku systemu
fortyfikacji mającego bronić wschodnich granic II Rzeszy przed atakiem ze strony carskiej Rosji.

Dzięki pozyskanym funduszom unijnym przeprowadzono renowację dotychczas niedostępnych części
obiektu i wytyczono tzw trasę fortyfikacyjną.

Podczas spaceru podziemnymi korytarzami możemy podziwiać odtworzone z pietyzmem
pomieszczenia prochowni, magazynów czy stanowisk ogniowych.


W poszczególnych salach przedstawiono makiety niektórych fortyfikacji


a także dokładnie opisano ich przeznaczenie.


Będzie to z pewnością najciekawsza ekspozycja dotycząca poznańskich fortyfikacji, umożliwiająca
zrozumienie i zobaczenie unikalnego w skali europejskiej XIX-wiecznego systemu obronnego.
Trasa powinna być dostępna do zwiedzania na początku przyszłego roku, a my będziemy wśród tych,
którzy posiadają uprawnienia do oprowadzania po tym obiekcie.
Wówczas zaprosimy Was do wspólnego spaceru po tym niezwykle istotnym dla naszego miasta
miejscu!

Dodaj komentarz